Vi har avlet på gammelnorsk sau siden vi fikk våre 2 første dyr i 2006. Fokus har vært at de skal være rasetypisk, livskraftig, røyte ulla, ikke ha fødselsvansker (1 max 2 lam) 

Hele besetningen til Dalen Gård er med i saukontrollen til Animalia som er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling.

Ved å bruke sauekontrollen i Animalia har vi god kontroll på helse (helsekort for hvert individ) og slektskap mellom hver sau.

 

Stamtavle_lam_90036

Stamtavlen til lam 90036 viser en typisk stamtavle-utskrift som vi har på alle våre sauer/lam

Vær 00564 Gråblåmanke Rauma