Vi har avlet på gammelnorsk sau siden vi fikk våre 2 første dyr i 2006. Fokus har vært at de skal være rasetypisk, livskraftig, røyte ulla, ikke ha fødselsvansker (1 max 2 lam) 

Hele besetningen til Dalen Gård er med i saukontrollen til Animalia som er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling.

Ved å bruke sauekontrollen i Animalia har vi god kontroll på helse (helsekort for hvert individ) og slektskap mellom hver sau.

Fra år 2021 har vi dyra på utegang i utmarka, havnegang Ertvågsøya vest. 31 Km2 kystlynghei er tilrettelagt for helårsbeite. Se https://www.dalengaard.com/450934479 for informasjon om havnegangen.

Ca 4-5 desember sorteres avlsdyra i fire binger i fjøset der de får hver sin utvalgte vær. På den måten har vi full kontroll på mor, far og slektskap. Etter paring (midten av januar) slippes dyra ut i utmarka på nytt om været tillater det.

Lamming blir da første uka i mai. Dette for at vi skal være sikker på at det har blitt grønt friskt gress på innmark. Sauene har fritt tilgang til fjøset og innmarka under lamming, men stengt mot utmarka for å ha kontroll på det enkelte individ (rett merke på rett lam)

Ved å ha sein lamming vil lammene få en mye bedre start en om de har blitt født tidlig (først på april) inne i fjøset. Da måtte både mor og lam fått tileggsfor i form av dyrt kraftfor. Dette slippe vi - det nyspira gresset er langt bedre en kraftfor som næring, helse og trivsel til mor og lam. 

Første året på utmarksbeite ble en suksess. Alle lammene som ble med mødrene ut i havnegangen kom hjem og i godt hold. Ingen tap!

Stamtavle_lam_90036

Stamtavlen til lam 90036 viser en typisk stamtavle-utskrift som vi har på alle våre sauer/lam