Syrtla fra Selnes

Født 17 mai 2008 på Selnes, Balsfjord kommune, Troms

Syrtla kom til Dalen Gård februar 2009

Syrtla - Visning kåring 17 august 2014
Rytter: Sigursteinn Sumarlioason
Foto: Ola Røe

En glad Anne-Grethe etter at det ble 1 premie både på eksteriør og ride-egenskaper i internasjonal kåring 17 august 2014
Foto: Ola Røe

Stamtavle Syrtla fra Selnes

Kåringsbevis internasjonal kåring 17 august 2014

Far til Syrtla - Skorri fra Blönduósi