Naust med sval Gnr. 85 Bnr. 7 Dalen Gård

Tradisjonelt svalgangsnaust som fremstår svært opprinnelig. Hele naustet er som et vindu i tiden, siden det er gjort så lite.

Det aller meste av utstyret er der, båtene er der, og det er tydelige tegn på at det har vært stort sildefiske på gården i tidligere tider. Det finnes også tegn på at det har vært knyttet en større båt til bruket. På eldre flyfoto kan man se at det har vært et forholdsvis stort tilbygg på naustet, som kan romme en båt av tilsvarende størrelse som det utstyret som er i naustet - men som ikke hører til de to båtene som er der. Båtene som står der, er en fyring og en færing, begge geitbåter.

Dalen Gård er også med i foreningen Kyststreif, og vi har på sikt et ønske om å bruke naustet til å formidle gårdens og kystens historie som en del av det vi ellers tilbyr gjennom Kyststreif. Det er derfor viktig for oss å få kartlagt tilstand og deretter få startet arbeide med å ta vare på naustet og tilbakeføre det til sin opprinnelige stand.

Kartlegging av tilstand november 2021 av Geitbåtmuseet - Husasnotra. Se vedlagt tilstandsrapport.

Tilstandsrapport, svalgangsnaust, Dalen Gård

Skrevet av:
Tobias Aputsiaq Prytz
Nordmøre Museum avd. Geitbåtmuseet/Husasnotra
November 2021

Båter og fiskevegn Ålmo 85/7

I naustet på Dalen gård ligger det en færing og en fyring. Begge
geitbåter.

Bilde fra 1965 (historisk 1881.no) viser et tilbygg på naustet for en større båt.