Ridning

7 januar 2021

Syrtla og Bjørk skal følle til våren og all ridning på de er nå satt på hold (svangerskapspermisjon)

----------------------------------------------------------------------------------------

Innvendig ridebane i stallen 10 x 30 meter og utvendig ridebane på 20 x 25 meter. I tillegg så er det fint å ri ute rundt stallen og område rundt gården.

Vi tilbyr hesteleie med ledsager etter avtale. Få ri på hestene under trygge rammer og under veiledning - hente hesten på beite, stelle (børste hesten, sjekke hovene og sale på) klargjøre før og etter ridning. 

Kontakt Anne-Grethe Winther, mob. 971 35 359

Ridebane inne i stallen