Hjortegjerde - Dalen Gård Gnr. 85 Bnr. 7

https://www.dalengaard.com/


Har i mange år hatt store skader på innmark som følge av at hjorten har kommet inn å beite å tråkket opp jorden. Dette har spesielt vært problem på våren, og flokker på 15 – 20 dyr har gått å beitet både dag og natt i den viktigste spire-tiden. Se videoer av hjort på innmarkDalen gård InstagramogDalen gård Facebook

Hjortegjerde - 2 strømtråder i parallell ref. løsning beskrevet påEvilt hjemmesidefor å forhindre hjorteskade innmark ble løsningen.

Vi har i mange år hatt netting-gjerde med strømtråd på topp som basis langs hele det merka området for å holde kontroll på sauene og hestene, og vært veldig plaget med at hjorten har ødelagt netting-gjerde og pålene når de har hoppet over for å komme inn på innmark. Spesielt på våren når enga er fuktig, nyspiret og på sitt mest sårbar vil beite og tråkkskader på enga føre til store skader.

Har derfor satt en dobbel strømtråd ca 1,5 meter utenfor netting-gjerde, og det fungerer relativt godt. Viktig med 2 tråder på den ytterste tråd slik at hjorten ikke smyger under, samt at strømtråd har hvit farge slik at hjorten ser tråden. Hjorten er fargeblind og vi har erfaring med oransje eller tilsvarende farge på strømtråd blir ødelagt mye fortere en hvit tråd og viktig at det er god strøm på begge gjerdene/alle trådene. Strømtråd nr. 2 settes opp tidlig i mars og tas ned ca. 1 august.