Jaktopplevelser!

Dalen Gård selger storviltjakt/opplevelse for kortere og lengre perioder.


Hjort 2024:

Status 10 juni 2024: Alle dyr solgt. Mulig det åpner seg noen muligheter utover høsten, og vil da eventuelt legge ut annonse på Finn.no 

Elg 2024: Ertvågsøya viltforvaltningslag har normalt en tildeling på 1 okse og 2 kalver, og da er prinsippet for hele Ertvågsøya at det er først til mølla. Skulle elgene ikke være skutt når leietaker utøver jakt på jaktfelt 43 Ålmo Vest, så har leietaker (om han ønsker det) mulighet til også å skyte elgene. 

Rådyr 2024: Det er også noen rådyr i jaktfeltet. Leietaker kan skyte rådyr og betale i etterkant ihht. avtale/kontrakt.

På Dalen Gård er hjortejakten en del av næringsgrunnlaget for driften og vi beregner derfor moms (mva) på all utleie av jakt. Når du leier jakt hos oss så får du eksklusiv tilgang til terrenget (ingen andre jegere i den avtalte perioden)Kontrakt for storviltjakt, jaktfelt 43 Ålmo Vest
Leie hus under jakta?

Nærmeste nabo til gården leier ut sin enebolig gjennom Airbnb. God standard!

Bestilling skjer gjennom Airbnb, Trykk her for å komme til booking utleie.

WeHunt jakt-app


Dalen Gård bruker WeHunt for å sikre at alle våre jegere får en mest mulig optimal opplevelse av jakten i perioden det jaktes. Inne på WeHunt er Jaktfelt 43 Ålmo Vest definert med yttergrenser, poster og mulige drev.


Det er et krav at alle som skal jakte i jaktfeltet aktivt bruker WeHunt under hele jakten. En stor sikkerhet både for leier og utleier om noe uforutsett skulle skje! 


Jaktfelt 43 - Ålmo Vest

Jaktfelt 43 - Ålmo Vest

Aktuelle drev i jaktfeltet litt avhengig av hvor mange jegere det er.

Aktuelle drev i jaktfeltet litt avhengig av hvor mange jegere det er.

Hjortejakten på Dalen Gård har i alle tider vært en viktig ressurs og må derfor forvaltes godt. Tildelingene av dyr skjer hvert år av Ertvågsøya Viltforvaltningslag (Evilt) som står for hjorteviltforvaltningen.

Ertvågsøya og spesielt Ålmo er av de beste hjortedistrikta i kommunen, kanskje i heile landet. Spesielt kan nevnes er at Ertvågsøya i praksis er delt i to, men på Ålmo er det 400 meter med frodig innmark der øya henger sammen. Dette betyr at hjorten som krysser øst/vest over vårt jaktfelt gir ekstraordinære gode muligheter for felling på innmark.

Det er felles jakt mellom Dalen Gård (85/7)og Nergården (85/6), Jaktfelt 43 - Ålmo Vest med en halvdel på kvart bruk. Hele utmarksarealet, ca. 5400 dekar tilsammen på begge bruka blir brukt til jakt.  I de seinere åra har fellingsløyva for disse to bruka lege på ca. 10 - 15 hjortedyr pr. år, men i de senere år har stammen blitt for stor i forhold til beiteskader etc, så i de siste årene har det blitt skutt mer hjort en normalt på hele Ertvågsøya.

Den praktiske utøvelsen av jakta er at kvart gårdsbruk har heile jakta anna kvart år. Dalen Gård på partalsår og Nergården på oddetalsår.

Det leies hvert år ut jakt på hjort fra jaktfeltet.

Jaktfeltet er en del av Ertvågsøya vest felles havnegang på ca 30 Km2 for beitende husdyr, og Dalen Gård har ca 120 mordyr + lam av typen gammelnorsk sau som beiter i utmarka frem til midten av oktober.


Hvilke type dyr (kalv, kolle, bukk) som skal skytes det enkelte år er det Evilt som bestemmer gjennom en årlig tildeling og en 3-årig bestandsplan, men det enkelte jaktfelt står fritt til å legge inn ytterligere begrensninger om de føler behov for det.

Siden 2013 har det vært jobbet mye for å øke andelen bukk i regionen og på Ertvågsøya spesielt. Dette fordi det i alle år tidligere har vært veldig populært å skyte store bukker (trofejakt), og dette har resultert i at andelen stor bukk har vært delvis fraværende. Mengde og nok bukk i alle alderskategorier er helt avgjørende for en sunn og bærekraftig hjortestamme. 

Forvaltningen som Evilt og regionen gjør gir resultater, og vi ser en betydelig større andel hanndyr. Dalen Gård ønsker fremover å sikre at de største bukkene ikke skytes ukritisk, og derfor innfører vi en modell med prising av eldre bukk. Dvs. innføre et prinsipp med taggavgift i tillegg til selve jakt/kjøttverdi prisen som ofte pris-settes/selges i dag.

Det skal koste å skyte de største bukkene som er arvesølvet vårt!

Prising pr. tagg eldre bukk: alle tagger teller

1 – 8 tagger

Kr 400

9 – 12 tagger

Kr 600

13 -->

Kr 400

Forklaring:

Tillegg til grunnpris.

  • Om du skyter en 10 tagger blir pris: 8 x 400kr + 2 x 600 = Kr 4 400,-
  • Om du skyter en 12 tagger blir pris:8 x 400kr + 4 x 600 = Kr 5 600,-
  • Om du skyter en 16 tagger blir pris: 5 600 + 4 x 400 = Kr 7 200,-

NB! For Dalen Gård vil taggavgift først slå inn om du skyter en bukkstørre en 8 taggerTaggavgift slår inn på den 9`ende taggen og oppover, men da teller alle taggene. Dette pga. grunnpris pr. dyr dekker de første 8 taggene.

Å jakte på Jaktfelt 43 - Ålmo Vest vil være en opplevelse du vil huske lenge - når storbukken brøler tett ved deg kan det være greit å også ha kamera klart!


Viktig med felles forståelse:

Formål viltloven:Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.


  • Fokus på dyra som er igjen etter jakta
  • Kvalitet framfor kvantitet
  • Voksne koller og bukker = produksjonsdyra er like mye verdt!
  • Øke snittalder i bestandene
  • Skyte mer kalv og ungdyr kolle
  • Lære oss å selektere dyr på veg ut av bestanden
  • Viktig å sikre robuste bestander

NB! Løs hund kan ikke benyttes under jakta. Jaktfelt 43 - Ålmo Vest er del av et fellesbeiteområde/havnegang for beitedyr på ca 30 Km2. Per i dag er det bare sau som beiter i området, og da snakk om max 150 mordyr.

Ønsker du/dere å leie opplevelse med hjortejakt så tar du kontakt med Jan-Einar på mob. 926 67 042 eller mail. janeinar68@gmail.com


Dalen Gård har også en egen side påFacebookogInstagramder vi legger ut små og store hendelser fra livet på gården og jakt.Dette er typiske opplevelser på vårene - hjort over alt som som gjør stor skade på innmark!

Fotograf: Anne-Grethe Winther

Jakta 2014: Johannes skutt kolle innom Svarthammeren mot Skiftesvatna

Fotograf: Anne-Grethe Winther

Våryr!

Unge bukker måler krefter på jorde bak fjøs`n, april 2020

Fin bukk på jorde bak fjøs`n, april 2020. Kjekt med horn for å lindre kløe..

Fin bukk på jorde bak fjøs`n, april 2020. Kjekt med horn for å lindre kløe..

Del denne siden