Jaktopplevelser!

Dalen Gård selger storviltjakt/opplevelse for kortere og lengre perioder.

 

Hjort 2022:

Vil du bare leie en uke med tilgang til å kunne skyte - 1 kalv, 1 kolle og 1 bukk så er det fult mulig. Ønsker du bare jakt en helg/langhelg med kolle og kalv eller bare kalv så får vi til det også!

Status august 2022: Ledige perioder med kolle/kalv fra uke 43 og ut sesongen

Elg 2022:

Ertvågsøya viltforvaltningslag har normalt en tildeling på 1 okse og 2 kalver, og da er prinsippet for hele Ertvågsøya at det er først til mølla. Skulle elgene ikke være skutt når leietaker utøver jakt på jaktfelt 43 Ålmo Vest, så har leietaker (om han ønsker det) mulighet til også å skyte elgene. Pris vil da bli samme som for hjort som betales når dyret eventuelt er skutt. Prinsippet for tagg-avgift gjelder også for elgokse.

 

Rådyr 2022:

Det er også noen rådyr i jaktfeltet. Leietaker kan skyte rådyr og betale i etterkant ihht. avtale/kontrakt. 

Ved inngåelse av avtale om jakt betales 50% av kjøpesummen. De siste 50% betales 1 september (offisiell jaktstart) Kostnad ettersøk og fellingsavgift til kommunen kommer i tilegg.

På Dalen Gård er hjortejakten en del av næringsgrunnlaget for driften og vi beregner derfor moms (mva) på all utleie av jakt.

NB! Kontrakt må signeres og forskudd på konto før avtalen er gjeldende.

 

 

Kontrakt for storviltjakt, jaktfelt 43 Ålmo Vest v1

Standard kontrakt for alle som jakter på jaktfeltet.

Leie hus under jakta?

Nærmeste nabo til gården leier ut sin enebolig gjennom Airbnb. God standard!

Bestilling skjer gjennom Airbnb, Trykk her for å komme til booking utleie.Jaktfelt 43 - Ålmo Vest

Aktuelle drev i jaktfeltet litt avhengig av hvor mange jegere det er.

Hjortejakten på Dalen Gård har i alle tider vært en viktig ressurs og må derfor forvaltes godt. Tildelingene av dyr skjer hvert år av Ertvågsøya Viltforvaltningslag (Evilt) som står for hjorteviltforvaltningen.

Ertvågsøya og spesielt Ålmo er av de beste hjortedistrikta i kommunen, kanskje i heile landet. Spesielt kan nevnes er at Ertvågsøya i praksis er delt i to, men på Ålmo er det 400 meter med frodig innmark der øya henger sammen. Dette betyr at hjorten som krysser øst/vest over vårt jaktfelt gir ekstraordinære gode muligheter for felling.

Det er felles hjortejakt mellom Dalen Gård (85/7)og Nergården (85/6), Jaktfelt 43 - Ålmo Vest med en halvdel på kvart bruk. Heile utmarksarealet, ca. 5400 dekar tilsammen på begge bruka blir brukt til jakt.  I de seinere åra har fellingsløyva for disse to bruka lege på ca. 10 - 15 hjortedyr pr. år, men i de senere år har stammen blitt for stor i forhold til beiteskader etc, så i 2018, 2019 og 2020 sesongen ble det skutt mer hjort en normalt.

Den praktiske utøvelsen av jakta er at kvart gårdsbruk har heile jakta anna kvart år. Dalen Gård på partalsår og Nergården på oddetalsår.

Det leies hvert år ut jakt på hjort fra jaktfeltet.

Hvilke type dyr (kalv, kolle, bukk) som skal skytes det enkelte år er det Evilt som bestemmer gjennom en årlig tildeling og en 3-årig bestandsplan, men det enkelte jaktfelt står fritt til å legge inn ytterligere begrensninger om de føler behov for det.

Siden 2013 har det vært jobbet mye for å øke andelen bukk i regionen og på Ertvågsøya spesielt. Dette fordi det i alle år tidligere har vært veldig populært å skyte store bukker (trofejakt), og dette har resultert i at andelen stor bukk har vært delvis fraværende. Mengde bukk og nok bukk i alle alderskategorier er helt avgjørende for en sunn og bærekraftig hjortestamme. Andelen hanndyr i en bestand skal være tilnærmet 50%

Forvaltningen som Evilt og regionen gjør gir resultater, og vi ser en betydelig større andel hanndyr. Dalen Gård ønsker fremover å sikre at de største bukkene ikke skytes ukritisk, og derfor innfører vi en modell med prising av eldre bukk. Dvs. innføre et prinsipp med taggavgift i tillegg til selve jakt/kjøttverdi prisen som ofte pris-settes/selges i dag.

Det skal koste å skyte de største bukkene som er arvesølvet vårt!

Prising pr. tagg eldre bukk: alle tagger teller

1 – 8 tagger

Kr 400

9 – 12 tagger

Kr 600

13 -->

Kr 400

 

Forklaring:

Tillegg til grunnpris.

 • Om du skyter en 10 tagger blir pris: 8 x 400 kr + 2 x 600 = Kr 4 400,-
 • Om du skyter en 12 tagger blir pris: 8 x 400 kr + 4 x 600 = Kr 5 600,-
 • Om du skyter en 16 tagger blir pris: 5 600 + 4 x 400 = Kr 7 200,-

NB! For Dalen Gård vil taggavgift først slå inn om du skyter en bukk større en 8 tagger Taggavgift slår inn på den 9`ende taggen og oppover, men da teller alle taggene. Dette pga. grunnpris pr. dyr dekker de første 8 taggene.

Å jakte på Jaktfelt 43 - Ålmo Vest vil være en opplevelse du vil huske lenge - når storbukken brøler tett ved deg kan det være greit å også ha kamera klart!             

Viktig med felles forståelse: 

 • Fokus på dyra som er igjen etter jakta
 • Kvalitet framfor kvantitet
 • Søke å oppnå kjønnsbalanse nær 50:50
 • Voksne koller og bukker = produksjonsdyra er like mye verdt!
 • Øke snittalder i bestandene
 • Skyte mer kalv og ungdyr kolle
 • Innse at selv den beste kan gjøre feil
 • Lære oss å selektere dyr på veg ut av bestanden
 • Viktig å sikre robuste bestander

NB! Løs hund kan ikke benyttes under jakta. Jaktfelt 43 - Ålmo Vest er del av et felles beiteområde/havnegang for beitedyr på ca 30 Km2. Per i dag er det bare sau som beiter i området, og da snakk om max 150 mordyr. 

Ønsker du/dere å leie opplevelse med hjortejakt så tar du kontakt med Jan-Einar på mob. 926 67 042 eller mail. janeinar68@gmail.com

Jakta 2006. Johannes og Jan-Einar er fornøyd!

Fotograf: Anne-Grethe Winther

Bukk i terenget vårt!

Ung bukk fanget av viltkamera høst 2020, Ålmo Vest!

Våryr!

Unge bukker måler krefter på jorde bak fjøs`n, april 2020

Fin bukk på jorde bak fjøs`n, april 2020. Kjekt med horn for å lindre kløe..