Jaktfelt 43 - Ålmo Vest

Hjortejakten på Dalen Gård har i alle tider vært en viktig ressurs og må derfor forvaltes godt. Tildelingene av dyr skjer hvert år av Ertvågsøya Viltforvaltningslag (Evilt) som står for hjorteviltforvaltningen.

Ertvågsøya og spesielt Ålmo er av de beste hjortedistrikta i kommunen, kanskje i heile landet. Det er felles hjortejakt mellom Dalen Gård (85/7)og Nergården (85/6), Jaktfelt 43 - Ålmo Vest med en halvdel på kvart bruk. Heile utmarksarealet, ca. 5400 dekar tilsammen på begge bruka blir brukt til jakt.  I de seinere åra har fellingsløyva for disse to bruka lege på ca. 10 - 15 hjortedyr pr. år, men i de senere år har stammen blitt for stor i forhold til beiteskader etc, så i 2018 og 2019 sesongen skytes det mer hjort en normalt.

Den praktiske utøvelsen av jakta er at kvart gårdsbruk har heile jakta anna kvart år. Dalen Gård på partalsår og Nergården på oddetalsår.

Det leies hvert år ut jakt på hjort fra jaktfeltet, og naboen leier ut hus/hytte til de som trenger det.

Hvilke type dyr (kalv, kolle, bukk) som skal skytes det enkelte år er det Evilt som bestemmer gjennom en årlig tildeling og en 3-årig bestandsplan, men det enkelte jaktfelt står fritt til å legge inn ytterligere begrensninger om de føler behov for det.

De siste 7 årene har det vært jobbet mye for å øke andelen bukk i regionen. Dette fordi det i alle år tidligere har vært veldig populært å skyte store bukker (trofejakt), og dette har resultert i at andelen stor bukk har vært delvis fraværende. Mengde bukk og nok bukk i alle alderskategorier er helt avgjørende for en sunn og bærekraftig hjortestamme. Andelen hanndyr i en bestand skal være tilnærmet 50%

Forvaltningen som Evilt og regionen gjør gir resultater, og vi ser en betydelig større andel hanndyr. Dalen Gård ønsker fremover å sikre at de største bukkene ikke skytes ukritisk, og derfor innfører vi en modell med prising av eldre bukk. Dvs. innføre et prinsipp med taggavgift i tillegg til selve jakt/kjøttverdi prisen som ofte pris-settes/selges i dag.

Det skal koste å skyte de største bukkene som er arvesølvet vårt!

Prising pr. tagg eldre bukk: alle tagger teller

1 – 8 tagger

Kr 400

9 – 12 tagger

Kr 600

13 -->

Kr 400

 

Forklaring:

Tillegg til grunnpris.

 • Om du skyter en 10 tagger blir pris: 8 x 400 kr + 2 x 600 = Kr 4 400,-
 • Om du skyter en 12 tagger blir pris: 8 x 400 kr + 4 x 600 = Kr 5 600,-
 • Om du skyter en 16 tagger blir pris: 5 600 + 4 x 400 = Kr 7 200,-

NB! For Dalen Gård vil taggavgift først slå inn om du skyter en bukk større en 8 tagger Taggavgift slår inn på den 9`ende taggen og oppover, men da teller alle taggene. Dette pga. grunnpris pr. dyr dekker de første 8 taggene.

Å jakte på Jaktfelt 43 - Ålmo Vest vil være en opplevelse du vil huske lenge - når storbukken brøler tett ved deg kan det være greit å også ha kamera klart!             

Viktig med felles forståelse: 

 • Fokus på dyra som er igjen etter jakta
 • Kvalitet framfor kvantitet
 • Søke å oppnå kjønnsbalanse nær 50:50
 • Voksne koller og bukker = produksjonsdyra er like mye verdt!
 • Øke snittalder i bestandene
 • Skyte mer kalv og ungdyr kolle
 • Innse at selv den beste kan gjøre feil
 • Lære oss å selektere dyr på veg ut av bestanden
 • Viktig å sikre robuste bestander

Ønsker du/dere å leie hjortejakt så tar du kontakt med Jan-Einar på mob. 926 67 042 eller mail. janeinar68@gmail.com

Bukk i terenget vårt!

Ung bukk fanget av viltkamera høst 2020, Ålmo Vest!

Våryr!

Unge bukker måler krefter på jorde bak fjøs`n, april 2020

Fin bukk på jorde bak fjøs`n, april 2020. Kjekt med horn for å lindre kløe..

Om du er på jakt og møter på denne store bukken så skal den ikke skytes. Vi trenger å bevare de store og robuste bukkene!
NB! dette bilde er ikke tatt på Dalen Gård.

En liten filmsnutt, unge bukker på jorde, Dalen Gård, april 2019